Flerfamiliegruppe

Materiale om flerfamiliegruppe

Flerfamiliegruppe i Århus

Dette er blot den generelle og simple problemløsningsmodel som overindlæres i gruppen. Fra OPUS Århus.

Søskendegruppe

Materiale, der undervises efter i søskendegruppen i OPUS Århus, region Midt