Generelt

Materiale, der har enten generelt indhold om skizofreni eller er møntet på et generelt publikum

Om depotmedicin og langtidskonsekvenserne:

Artikel med Charlotte Emborg i Medicinsk Tidskrift

Hvad er en psykose?

Oplæg fra OPUS København

Skizofrenibehandling virker

Artikel fra Videnskab.dk om de konstruktive effekter af behandling for skizofreni

Hvorfor er vigtigt?

“Selv om der er hård evidens for, at psykoedukation er en vigtig del af behandlingen af mennesker med skizofreni, så er den langt fra implementeret i praksis. Det er både påfaldende og beklageligt, mener overlæge, lektor, dr.med. Jørgen Aagaard”

"Implementering af manualbaseret psykoedukation i Psykiatrien i Region Sjælland"

Undersøgelse af VIVE (Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd)

Abstract: “…Blandt andet efterlyser personalet en større tydelighed i forhold til, hvordan de skal balancere på den ene side kravet om systematisk og struktureret psykoedukation baseret på manualen og på den anden side kravet om, at undervisningen er tilpasset de enkelte deltagere.” og “De oplever især, at psykoedukation i gruppeforløb er meget givende og lærerigt. Patienter og pårørende giver dog udtryk for, at det er vigtigt, at indholdet og materialets sværhedsgrad tilpasses den enkelte patients situation. Derudover efterspørger de pårørende mere tid til dialog og samtale deltagerne imellem.” og “De savner dog, at undervisningen fokuserer mere på håb og livskvalitet for de syge frem for på sygdom og behandling

Psykiatri: Hvorfor støtter politikerne ikke det, der virker?

Nye, lovende behandlingsformer indenfor psykiatrien som OPUS bliver udhulet af besparelser. Vi burde i stedet investere i rettidige og effektive behandlinger og samtidig forebygge komplikationer i form af f.eks. drop af uddannelse, stofmisbrug og kriminalisering.

Artikel i Dagens medicin af Ulrik Haahr, Julie Nordgaard, Lene Halling Hastrup og Erik Simonsen