Ressource

Nationale ressourcer og links

Sinds Pårørenderådgivning
SIND Ungdom. Foreningen SIND’s Ungdom. For unge ml. 15 og 35 år.
Skizofreniforeningen (under Sind)
Landsforeningen Bedre Psykiatri Landsforening for pårørende til psykisk syge. Telefonrådgivning.
Landsforeningen af nuværende og tidligere psykiatribrugere. Nuværende og tidligere psykiatribrugere støtter hinanden, tager fælles initiativer, formulerer en politik og stiller krav vedrørende vore egne interesser
Landsforeningen af Patientrådgivere & Bistandsværger.  
DepressionsForeningen. Patientforening for depressive og pårørende
Angstforeningen.  Angstforeningen er en landsdækkende forening for mennesker med angst og deres pårørende
Ligesind.  Et lys i mørket for pårørende til psykisk syge.

Psykiatrihåndbogen (under Sind) 5. reviderede udgave af “Håndbog for psykiatribrugere og pårørende – Kend dine rettigheder.”

RUSMIDLERNES BIOLOGI – om hjernen, sprut og stoffer Af Henrik Rindom

Andre ressourcer

Pillepas skal anskaffes, hvis man medbringer euforiserende medicin og besøger et Schengen-land.
For lande udenfor Schengen-samarbejdet anbefales det at kontakt den relevante ambassade med henblik på at skaffe tilladelse til at medbringe sin medicin – der er forskellige regler for, hvad man må tage med alt efter hvilket land, man tager til.

Når du bliver 18” – Om at klare sig selv efter at man har været anbragt.

Kort fortalt” – Fra Socialstyrelsen. Det er en guide til unge, der har været anbragt udenfor hjemmet, og den kan hjælpe med mange af de praktiske og personlige udfordringer, der kan være i overgangen til voksenlivet.