EASE

Et semi-struktureret interview, der afdækker og rater tilstedeværelsen af jeg-forstyrrelser.

For kontakt vedrørende kursus i administration bedes henvendelse rettet til:

Forskningsassistent Helene Stephensen,

Psykiatrisk Center Glostrup,

Brøndbyøstervej 160

2605 Brøndby

+45 3864 5536, mail: helene.borregaard.stephensen@regionh.dk.


 

 

 

Ligeledes Appendiks B, liste over EASE-items, til når man laver interviewet og har brug for støtte.