Liebermann

 Libermans bog om Social Færdighedstræning, her splittet op i kapitler.
Du kan se Introduktionen og Kapitelindekset (der begge kan downloades), og kan selv vælge hvilke kapitler, du ønsker.


Menu:
Introduktion til områderne
Verbal og nonverbal kommunikation
At indlede en samtale
Holde en samtale gående
At afslutte en samtale
At bruge alle områder
Ekstra skemaer
Evaluering


 

Kapitelindeks:

Til top af siden

 

Introduktion:

Til top af siden

 

Introduktion til områder

Til top af siden

 

Kapitel 4: Verbal og non-verbal kommunikation

Kapitel 5: At indlede en venlig samtale

Kapitel 6: Om at holde en venlig samtale gående

Kapitel 7: Om at afslutte en samtale på en behagelig måde

Kapitel 8: Om at bruge alle færdighederne

Kapitel 9: Ekstra skemaer

Kapitel 9b: Evaluering

Til top af siden